HSA507: Fa’asinomaga o Samoa i Lana Aganu’u ma le Soifua Lautele / Social and Cultural Identity in Samoa

Semester/Vaitu’uaga: 1
Coordinator(s): Papaaliitele Dr. Moeimanono Fouvaa
Email: p.fouvaa@nus.edu.ws

Description
O le a iloiloina i lenei matā’upu talitonuga ma vāega ua fa’atāuaina e tagata Sāmoa I lo lātou fa’asinomaga – aofia ai le gagana, o aganu’u ma aga-i-fanua. O le a taulai nei iloiloga I totonu o pulega fa’aāiga, nu’u, ekalesia ma isi.
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 2
Togi: 100% Galuega fa’atonuina

This course discusses the beliefs, values, language and cultural settings that form Samoan social and cultural identities. The influence of immediate family, extended family, village gatherings and communal social settings, church contexts, governance, and fa’alavelave obligations will be explored.
Contact hours per week: 2
Assessment: 100% coursework