HSA503 – Tofa Feva’ilia’i / In-depth Study of the Samoan Language

Semester/Vaitu’uaga: 2
Coordinator(s):
Email: email

Description
O lenei matā’upu o le a su’esu’e ai le nātura o gagana aemaise le gagana Sāmoa. O le a iloilo ai ta’iala ma fa’aaogāina ‘ese’ese o le gagana fa’apea le feso’ota’iga ma suiga ua iai le soifuaga i lenei vaitau.
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 2
Togi: 100% Galuega fa’atonuina

This course will cover a range of language issues in Samoan. It will look at the prescriptive and descriptive aspects of the language as well as discussing the relationship between language use and social change.
Contact hours per week: 2
Assessment: 100% coursework