HSA501 – Ala’imalo / Researching Samoa

Semester/Vaitu’uaga: 1
Coordinator(s): Papaaliitele Dr. Moeimanono Fouvaa
Email: p.fouvaa@nus.edu.ws

Description
O lenei matā’upu e patino tonu i le fa’atinoga o sā’ili’iliga o ni auala e mafai ai ona tau’ave ni su’esu’ega e ali’i ma tama’ita’i su’esu’e. O lenei matā’upu o le a iloilo ai nisi o metotia sa fa’aaogāina e nisi o le ‘au su’esu’e iloga a Sāmoa ma le Pasefika. E iai le fa’amoemoe o le a maua le tomai fa’apitoa o ali’i ma tama’ita’i ā’oga e fa’atino ai su’esu’ega i so o se matā’upu tau Sāmoa.
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 2
Togi: 100% Galuega fa’atonuina

This course introduces students to key research topics, papers, methods and issues in Samoan studies and covers a wide variety of methods in the collection and analysis of information. The goal is to facilitate the development of individual research projects aspiring to the highest standard of academic excellence.
Contact hours per week: 2
Assessment: 100% coursework