HSA500 – Sufi Filiga / Approaches to Samoan Studies

Semester/Vaitu’uaga: 1
Coordinator(s):
Email: email

Description
E una’ia ai ali’i ma tama’ita’i ā’oga ina ia toe tō mānatu i o lātou talitonuga
fa’avae i le fa’asāmoa. E tāua ai le vā’ili’ili i le tele o isi talitonuga e fa’atatau lava iā Sāmoa. O se avanoa e fa’alautele ai lo lātou silafia i matā’upu tāua i su’esu’ega tau Sāmoa ma e aogā fo’i e mānatunatu ai i se matā’upu fa’apitoa mo le tūsiga i le vāega fa’ai’u o le polokalame.
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 2
Togi: 100% Galuega fa’atonuina

This course challenges students’ traditional perceptions of Samoan society by examining a variety of perspectives by which Samoan society could be studied and understood. It gives students a broad overview of contemporary issues relevant to Samoan studies and an opportunity for students to start thinking about possible topics and themes for their thesis.
Contact hours per week: 2
Assessment: 100% coursework