HSA355 – Suiga i Samoa / Social Change in Samoa

Semester/Vaitu’uaga: 1
Coordinator(s):
Email: email

Description
O le a a’oa’oina i le matā’upu lenei ia tomai ma tusiga ‘ese’ese i suiga o lo’o a’afia ai atunu’u ma aganu’u ‘ese’ese. E fa’apito talanoaga ia Sāmoa ma lona tamāo’āiga ma isi vāega e aofia ai fanua, Sāmoa i atunu’u i fafo, fa’ateleina o e nonofo i le taulaga, ma isi matā’upu.
Tomai mana’omia: HSA154 po’o le HSA155 ma se isi pepa mai le vāega 200 mai matā’upu talafeagai
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 4
Togi: 60% Galuega Fa’atonuina, 40% Su’ega

Students will be introduced to theories of changes in social organisation and the family, how these theories relate to Samoan society and economic conditions, and to modern social issues associated with land use, migration, urbanisation, and poverty.
Prerequisites: HSA154 or HSA155, plus any 200-level Social Science course
Contact hours per week: 4
Assessment: 60% coursework, 40% examination