HSA354 – O le Tulafono ma Aganu’u Samoa / Samoan Custom & the Law

Semester/Vaitu’uaga: 2
Coordinator(s):
Email: email

Description
O le a iloiloina i lenei matā’upu ia le tulaga ua aliali mai i le fete’enai o faiga fa’avae fa’aletulāfono ma fa’avae o Aganu’u ma Agaifanua a Sāmoa. E āmata nei iloiloga mai le 1900 seia o’o mai i aso nei ma e aofai ai le tapenaga o le Fa’avae o le mālō tūto’atasi.
Tomai mana’omia: HSA154 po’o le HSA155 ma se isi pepa mai le vāega 200 mai matā’upu talafeagai
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 4
Togi: 60% Galuega Fa’atonuina, 40% Su’ega

Students will examine the debates within which the Samoan constitution was framed to accommodate both Samoan cultural traditions and modern legal concepts of individual rights. The course will also examine legal institutions that have been established in Samoa since 1900 including those that address disputes over customary matters and the relationship between the customary and formal legal systems in Samoa today.
Prerequisites: HSA154 or HSA155, plus any 200-level Social Science course
Contact hours per week: 4
Assessment: 60% coursework, 40% examination