HSA311 – O Fa’aliliuga i le Gagana Samoa / Translation for Samoan Context

Semester/Vaitu’uaga: 1
Coordinator(s):
Email: email

Description

Sā’ili’iliga i le fa’atinoga, metotia ma aiaiga o fa’aliliuga. O le a fa’ata’ita’i fa’aliliuga mai, i le fa’asāmoa i le fa’aperetānia ma le fa’aperetānia i le fa’asāmoa.
Tomai mana’omia: 1 se matā’upu Sāmoa i le vāega 200
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3
Togi: 60% Galuega fa’atonuina, 40% Su’ega

This course studies the theory, techniques and ethics of translation. It offers
practice in translating from, and into, Samoan in a variety of registers.
Prerequisites: One 200-level HSA course
Contact hours per week: 3
Assessment: 60% coursework, 40% examination