HSA254 – O Aganu’u Tu’ufa’asolo a Samoa / Indigenous Heritage

Semester/Vaitu’uaga: 2
Coordinator(s):
Email: email

Description
O le a iloiloina i lenei matā’upu nisi o talitonuga fa’asāmoa ae lei o’o mai le fa’a Kerisiano, o taofi fa’aalia o tagata sāmoa i aso nei fa’atatau i aso anamua, o le a su’esu’eina fo’i ni auala e fa’avae ai le fa’atinoga o se polokalame e puipuia ai aganu’u mai aso anamua.
Tomai mana’omia: HSA180 ma se isi matā’upu HSA i le vāega 100
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 4
Togi: 60% Galuega Fa’atonuina, 40% Su’ega

Students will study pre-Christian conceptions of the cosmos, indigenous perceptions of the past and attitudes to conservation of heritage areas. The course will examine strategies for developing indigenous and non-indigenous consensus on the definition of material and non-material heritage, the manner of archaeological investigation and heritage area conservation.
Prerequisites: HSA180 plus any other 100-level HSA course
Contact hours per week: 4
Assessment: 60% coursework, 40% examination