HSA252 – Faitauga Fa’aSamoa / Samoan Numbering System

Semester/Vaitu’uaga: 2
Coordinator(s):
Email: email

Description

O le a su’esu’e ai le isi vāega tāua o le olaga, tōfāmanino ma itū e a’afia i le faitauga o mea a Sāmoa, e pei o lana usutau po o le kālena a Sāmoa. E āmata mai i uiga ma lagona, fa’a’upuga o faitauga, se’ia o’o mai i ona po nei i faitauga fa’amatematika a papālagi e pei o numera.
Tomai mana’omia: 1 se matā’upu Sāmoa i le vāega 100
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3
Togi: 50% Galuega fa’atonuina, 50% Su’ega

This course is a study of the Samoan numbering system, which includes the days and hours, weeks and months of the year, tides, stars and phases of the moon, the products of the earth and sea, houses, boats, fine mats and so on. The philosophy underlying this unique numbering system will be explained and compared with that of Europeans.
Prerequisites: One 100-level HSA course
Contact hours per week: 3
Assessment: 50% coursework, 50% examination