HSA213 – O Utuvagana o Fatuga ma Gagana Fa’amauina Samoa / Samoan Oral and Written Literature

Semester/Vaitu’uaga: 1
Coordinator(s):
Email: email

Description

‘Iloiloga o tusitusiga ma tautalaga ‘ese’ese mai i taimi ua tuana’i ma taimi nei. E aga’i fo’i i o lātou fa’atūlagaga ma uiga, fa’apea lo lātou tāua ma le lelei. O le a māta’itūina fo’i ni suiga i fa’atinoga e fa’atāuaina ai le silafia o le gagana Sāmoa sa māfuli o se gagana tautala.
Tomai mana’omia: 1 se matā’upu Sāmoa i le vāega 100
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3
Togi: 50% Galuega fa’atonuina, 50% Su’ega

This course analyses a variety of past and contemporary oral and written sources. Focus will be on structure and meaning, as well as significance and appeal, with an interest in changes in writing styles which acknowledge that Samoan language was once predominantly oral.
Prerequisites: One 100-level HSA course
Contact hours per week: 3
Assessment: 50% coursework, 50% examination