HSA212 – Vaogagana i so o se Si’osi’omaga / Samoan Socio-linguistics

Semester/Vaitu’uaga: 1
Coordinator(s):
Email: email

Description

Sā’ili’iliga o le gagana Sāmoa i lona fa’aaogāina i so o se si’osi’omiaga fa’apea le feso’ota’iga vāvālalata o le gagana ma le aganu’u.
Tomai mana’omia: 1 se matā’upu Sāmoa i le vāega 100
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3
Togi: 50% Galuega fa’atonuina, 50% Su’ega

This course is a study of the Samoan language in different contexts and in its interrelationship with Samoan culture.
Prerequisites: One 100-level HSA course
Contact hours per week: 3
Assessment: 50% coursework, 50% examination