HSA155 – Saofa’iga / Samoan Society

Semester/Vaitu’uaga: 2
Coordinator(s):
Email: email

Description
E taumafai lenei matā’upu ia manino lelei ma mālāmalāma su’esu’ega ‘ese’ese ma tusiga a tagata na fai a lātou su’esu’ega i tu ma aganu’u a Sāmoa mai le 1900-2000. O le a auili’ili’ina nei tusiga ma o lātou ā’oga (pe leai) i matā’upu tau Sāmoa, aemaise o so lātou sea i su’esu’ega fa’apitoa i saofiaga a isi atunu’u.
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 4
Togi: 60% Galuega Fa’atonuina, 40% Su’ega

Students will gain an understanding of Samoan culture, society and change, based on ethnographic accounts from field research by scholars of Samoa in the period 1900 to 2000. The course will critically examine the impact that ethnographic accounts of Samoa have had on social theories and on controversies in social anthropology.
Contact hours per week: 4
Assessment: 60% coursework, 40% examination