HSA154 – Tala Fa’asolopito o Aganu’u Samoa / Culture History of Samoa

Semester/Vaitu’uaga: 1
Coordinator(s):
Email: email

Description
O le a su’esu’e i lenei matāupu aganu’u a Sāmoa e pei ona fa’amaumauina e tagata mai fafo mai le 1798-1829, o le vaitaimi muamua o lotu Kerisiano, o le uluai nōfoia o Sāmoa e tagata mai fafo ma le vātau o le atunu’u 1860-1899. O le a iloiloina nei tusitusiga a tagata folau, misionare, e na omai nonofo mau ma isi, mai le va’aiga fa’asāmoa ‘ātoa ai ma māfua’aga na fai ai nei fa’amaumauga pe iai ni ā’oga o nei tusitusiga i su’esu’ega o le aganu’u a Sāmoa.
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 4
Togi: 60% Galuega Fa’atonuina, 40% Su’ega

Students will gain an understanding of Samoan culture and society as described in the early contact period between Samoans and Europeans 1798-1829, the early Christian period in Samoa 1830-1860, and the period of foreign settlement and Samoan civil wars 1860-1899. Accounts by foreign explorers, whalers, missionaries, settlers, ethnologists and travellers will be studied. Students will be able to evaluate critically the perspective of the writers, the purposes and audiences for which these accounts were written, and their value as historical records of earlier periods in Samoan society.
Contact hours per week: 4
Assessment: 60% coursework, 40% examination