HSA112 – Su’esu’ega’ Amata i le Gagana Samoa / Introduction to Samoan Language

Semester/Vaitu’uaga: 2
Coordinator(s):
Email: email

Description

Su’esu’ega āmata o ‘upu ma le kalama o le gagana Sāmoa. O le a iloilo ai le fa’aaogāina o le gagana i si’osi’omaga ‘ese’ese.
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3
Togi: 50% Galuega Fa’atonuina, 50% Su’ega

This course provides an introduction to the vocabulary and grammar of the Samoan language. There will be an analysis of language usage in different contexts.
Contact hours per week: 3
Assessment: 50% coursework, 50% examination