HSA111 – Su’esu’ega amata Fa’asaienisi o Gagana / Introduction to Language and Linguistics

Semester/Vaitu’uaga: 1
Coordinator:
Email: email

Description

Su’esu’ega āmata i le fa’atūlagaga o le gagana ma lona fa’aaogāina. E aofia ai vāega o leo, fa’atūlagaga o ‘upu ma fuai’upu, fa’auigaga ma le iloiloga o tusitusiga ma tautalaga e fa’aaogāina ai ni fa’ata’ita’iga mai i le gagana Sāmoa.
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3
Togi: 50% Galuega Fa’atonuina, 50% Su’ega

This course is a linguistic introduction to the structure and use of language and covers the sound system, the structure of words, sentence structure, semantics and the analysis of spoken and written discourse with reference to Samoan.
Contact hours per week: 3
Assessment: 50% coursework, 50% examination