HSA003 – Gagana Samoa 2 / Samoan 2

Semester/Vaitu’uaga: 2
Coordinator:
Email: email

Description

O lenei matā’upu e su’esu’e ma iloilo ai so o se itū’āiga fātuga e pei o Tala, Solo, Pese, Fagono ma le fa’aliliuga o gagana. O le a sā’ili’ili ai fo’i le faiga o Lāuga ma ‘Ava i se tūlaga āmata fa’apea le gaosiga, le lufilufiga ma le faitauga o mea taumafa a Sāmoa. Fa’ata’ita’iga: 10 afī, o lona uiga e afīgafulu.
Tomai mana’omia: HSA002
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 4
Togi: 50% Galuega Fa’atonuina, 50% Su’ega

A variety of genres will be translated and analysed. Students will also be introduced to Samoan oratory. Traditional food preparation, distribution and counting will be covered.
Prerequisites: HSA002
Contact hours per week: 4
Assessment: 50% coursework, 50% examination