HSA501 (Core): Ala’imalo / Researching Samoa

Semester: 1
Coordinator: Papaali’itele Dr Moeimanono Fouvaa
Email: p.fouvaa@nus.edu.ws

Description
O lenei mata’upu e patino tonu i le fa’atinoga o sa’ili’iliga i auala e mafai ai ona tau’ave ni su’esu’ega e ali’i ma tama’ita’i su’esu’e.

Explore key research topics, papers, methods and issues in Samoa and learn how to design and conduct postgraduate research.