HSA380: Fa’atinoina o Tala’eli / Archaeological Fieldwork

Semester/Vaitu’uaga: During the break between Semesters 1 and 2 (dates to be confirmed). Māe’a o le Vaituuaga 1.
Coordinator(s):
Email: email

Description
O lenei matā’upu o le a a’oa’oina i se nofoaga/alalafaga e mafai ona fa’aā’oga ina mo Tala’eli. E tusa e lua ni vaiaso e galulue ai ise alalafaga e fa’atino ai tomai ma isi matā’upu (fuafuaina o le ‘ele’ele, ‘eliina o le palapala, fa’amaumauga o mea e maua ai, ‘ātoa ma le saogalēmū o ia mea mo le lumana’i).
Tomai mana’omia: Fa’atanaga mai le Tulāmalae
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: Lua vaiaso i le fanua, a le ‘ātoa le lua vaiaso e le pasi
Togi: 100% Galuega Fa’atonuina

This whole course will be taught in the field, on an archaeological site in Samoa. Students will be expected to live and work in a village for two weeks and gain practical knowledge on excavation, mapping and surveying, documenting intangible and tangible cultural heritage and community archaeology.
Prerequisites: Approval of Head or Head’s nominee
Contact hours: Two weeks full-time fieldwork. Students not able to remain in the field for the full two weeks will not be permitted to enrol for the course.
Assessment: 100% coursework