HSA281: O Polenisia mai Anamua / Pre-history of Polynesia

Semester/Vaitu’uaga: 2
Coordinator(s):
Email: email

Description
O le a a’oa’oina i lenei matā’upu le a’oao’ga ma le tetele o le tala fa’asolopito o tagata Polenisia Pasefika e fa’avae i Tala’eli. O le a fa’aā’oga su’esu’ega na faia i Sāmoa e fai ma fa’ataitaiga.
Tomai mana’omia: HSA180 ma se isi matā’upu HSA i le vāega 100
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 4.
Togi: 60% Galuega Fa’atonuina, 40% Su’ega

The general aim of the course is to obtain a basic understanding of Pacific archaeology. The course will give a deeper understanding of the pre-history of the Pacific region, with a focus on Samoan archaeology.
Prerequisites: HSA180 plus any other 100-level HSA course
Contact hours per week: 4
Assessment: 60% coursework, 40% examination