HSA280: O Laufanua o Aganu’u / Cultural Landscapes

Semester/Vaitu’uaga: 1
Coordinator(s):
Email: email

Description
O le a su’esu’eina i lenei matā’upu metotia ‘ese’ese e fa’aā’oga i le vāega o tala’eli e iloa po’o fea tonu laufanua e ā’oga mo tala’eli, pe fa’apefea ona fa’avasega ma puipui lelei toega e maua mai i ‘eli’eliga. O le a fa’aā’oga asiasiga i laufanua e fa’amasani ai i gaioiga talafeagai.
Tomai mana’omia: HSA180
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3. Fa’atasi ai ma asiasiga
Togi: 60% Galuega Fa’atonuina, 40% Su’ega

Students will study various methods used by archaeologists to identify, document, conserve and preserve heritage sites in Samoa. Site visits, which are an essential component of this course, allow students to apply their practical and theoretical learning on heritage issues.
Prerequisites: Approval of Head or Head’s nominee
Contact hours per week: 3. Also fieldwork.
Assessment: 60% coursework, 40% examination