HSA180: Amataga o Tala’eli / Introduction to Archaeology

Semester/Vaitu’uaga: 1
Coordinator(s):
Email: email

Description
O le a tagofia i lenei matā’upu ia taualumaga āmata o le fa’avaeina o Tala’eli – o manatu o lo’o fa’avae ai ma le fa’atinoina. E auau lenei matā’upu i le su’esu’eina o tu ma aganu’u i aso ua mavae e ala i toeaga e maua mai i ‘eli’eliga.
Itūlā fa’atūlagaina i le vaiaso: 3. Fa’atasi ai ma asiasiga
Togi: 50% Galuega Fa’atonuina, 50% Su’ega

This course will introduce student to archaeology, the study of the past through the remains of material culture and other sources of material evidence. Students will learn how archaeologists study the past and ancient cultures. Students will visit selected sites in Samoa.
Contact hours per week: 3 hours. Also fieldwork.
Assessment: 50% coursework, 50% examination