Archaeology and Cultural Heritage Programmes

  1. Bachelor of Samoan Studies (BSS) majoring in Archaeology and Cultural Heritage

Archaeology and Cultural Heritage Courses

To complete the Archaeology and Cultural Heritage Major, you need to take:

  • two of HSA154, HSA155, and HSA180
  • plus all of HSA254, HSA280, HSA281, HSA354, HSA355, and HSA380.
 
Course CodeCourse TitleSemester
Course CodeCourse TitleSemester
HSA154Tala Fa’asolopito o Aganu’u Samoa
Culture History of Samoa
1
HSA155O mau ia Samoa
Samoan Society
2
HSA180Amataga o Tala’eli
Introduction to Archaeology
1
HSA254O Aganu’u Tu’ufa’asolo a Samoa
Indigenous Heritage
2
HSA280O Laufanua o Aganu’u
Cultural Landscapes
1
HSA281O Polenisia mai Anamua
Pre-history of Polynesia
2
HSA354O le Tulafono ma Aganu’u Samoa
Samoan Custom & the Law
2
HSA355Suiga i Samoa
Social Change in Samoa
1
HSA380Fa’atinoina o Tala’eli
Archaeological Fieldwork
Between
semesters 1 & 2