Publications (pdf)

BOOKS

 1. Va’ai, Sina and So’o, Asofou. Tōfā Sasa’a: contemporary short stories of Sāmoa. Apia: National University of Samoa, 2002.
 2. So’o, Asofou. Changes in the Matai System / O Suiga i le Fa’amatai. Apia: Centre for Samoan Studies, NUS, 2007.
 3. Hennings, Werner. Development Research: Samoa and other pacific island states between modernisation, dependency, subsistence,sustainability and globalisation. Apia: National University of Samoa, 2011.
 4. Political representation and women’s empowerment in Samoa, Volume 1, 2015.
 5. Political representation and women’s empowerment in Samoa, Volume 2, 2015
 6. Sui auai i faiga fa’aupufai ma le fa’amalosi’auina o tama’ita’i i Samoa, Vaega 1, 2015.
 7.  Matavai Matiu Tautunu Aumua. ‘Olo’o iai Satani i lou fanua, fa’amolemole tuli ese. Apia: Centre for Samoan Studies, NUS. 2015
 8. Women and Political Participation: The 2016 Election in Samoa.

OTHER

 1. Meleisea, Malama. Lagaga. Suva, Fiji: University of the South Pacific. 1987
 2. Journal of Samoan Studies Style Guide
 3. Journal of Samoan Studies Submission Template

CONFERENCE PROCEEDINGS

MEASINA A SAMOA

 1. Measina a Samoa 2&3, 2008.
 2. Measina a Samoa 4, 2010.
 3. Measina a Samoa 5, 2011.
 4. Measina a Samoa 6, 2012
 5. Measina a Samoa 7, 2016

PACIFIC ISLANDS UNIVERSITY RESEARCH NETWORK (PIURN)

 1. Pacific Islands University Research Network II, 201 (Updated Version)

SAMOA CONFERENCE

 1. Samoa Conference II, 2011.
 2. Samoa Conference III, 2014.

Journals

 1. Journal of Samoan Studies 1, 2005.
 2. Journal of Samoan Studies 2, 2006.
 3. Journal of Samoan Studies 3, 2010.
 4. Journal of Samoan Studies 4, 2011.
 5. Journal of Samoan Studies 5, 2015.
 6. Journal of Samoan Studies 6, 2016
 7. Journal of Samoan Studies 7, No. 1, 2017
 8. Journal of Samoan Studies 7, No. 2, Special Issue, 2017
 9. Journal of  Samoan Studies 7, No. 3, 2017

Reports

 1. Sāmoa National Human Development Report 2006: Sustainable livelihoods in a changing Sāmoa. Apia: Centre for Samoan Studies, NUS, 2006.